فرم کالای تعمیری

  • اطلاعات درخواست کننده

  • در صورت تعدد کارتن‌ها، فرم چاپی بر تمام کارتن‌ها نصب شود
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

توجه: کلیه هزینه‌های حمل و ارسال کالا به عهده مشتری می‌باشد