استخدام سخت افزار

فرم استخدام

  • لطفا فرم زير را با توجه به فرصتهاي شغلي موجود تكميل نماييد. بخش هايي كه با * مشخص شده اند حتما توسط متقاضي تكميل گردد؛ در غير اينصورت فرم درخواست بررسي نخواهد شد.