دفتر مرکزی

تهرانتماس با ما

نام:

ایمیل: *

پیغام: *

آدرس

تهران :

  • تهران ، میدان ونک ، ابتداي خيابان ونک
  • طبقه دهم، واحد 1001 برج آسمان،

:Tehran

    #1001 - Aseman Tower

    Vanak Sq - Tehran - Iran

  • 9190 8820 21 98+

  • info@ptc.co.ir

  • www.ptc.co.ir

Social Media