دفتر مشهد

مشهدتماس با ما

نام:

ایمیل: *

پیغام: *

آدرس

مشهد :

  • مشهد ، بلوار وکیل آباد ، خیابان هنرستان
  • هنرستان 3 ، پلاک 18

:Mashhad

    No 18, Honarestan 3

    Vakil Abad BLV. Mashhad, IRAN

  • 6070 867 513 98+

  • smg@ptc.co.ir

  • www.ptc.co.ir

Social Media