۵ نکته کلیدی در مدیریت مراکز تجاری (خدمات، امکانات و مدیریت مالی)

مدیریت و بهره برداری مراکز تجاری یک پدیده رو به رشد و در حال تکامل است. تعداد مراکز و بازار های تجاری خرده فروشی به سرعت در تمام دنیا د...

ادامه مطلب