بکارگیری RFID چه مزیت هایی دارد؟

  مزایای بکارگیری RFID

  هم کدخوان ها و هم تگ ها می توانند دارای اندازه و شکل مختلفی باشند . با توجه به اندازه کوچک تگ ها و آزادی عمل جهت حرکت آنان ، سازمان ها و موسساتی که علاقه مند به استفاده از این فناوری می باشند از انعطاف بالائی در این رابطه برخوردار خواهند بود .
  برخی از مزایای بکارگیری فناوری RFID عبارتند از :

  تگ ها می توانند مخفی باشند و یا در اکثر مواد جاسازی شوند .

  با توجه به این که تگ ها در ابعاد و اشکال مختلف ارائه می شوند ، کاربران می توانند با توجه به نیاز خود یکی از آنان را انتخاب نمایند.

  جهت خواند کد لازم نيست که تگ در معرض ديد مستقیم کدخوان قرار بگیرد .

  با توجه به ماهيت تگ ها ( عدم نیاز به تماس مستقیم ) ، استهلاک و فرسودگی وجود نخواهد داشت .

  امکان دستکاری کدهای سریال ذخيره شده در تگ ها وجود نخواهد داشت.

   

  برخی از کاربردهای RFID

  از فناوری RFID در بسیاری از ساختمان های اداری و به منظور کنترل تردد کارکنان در بخش های مجاز و غیرمجاز استفاده می گردد . تعداد زیادی از فروشندگان کالا به منظور مراقبت الکترونيکی از محصولات خود در مقابل سرقت از این فناوری استفاده می نمایند . برخی نهادی دولتی نیز برای نظارت و کنترل متخلفین از فناوری فوق استفاده می نمایند .
  برخی ديگر از کاربردهای فناوری RFID عبارتند از :

  کنترل موجودی

  کنترل دستيابی

  تحليل آزمايشگاهی

  کنترل تعداد دور . به عنوان نمونه ، ثبت اتوماتیک تعداد دفعاتی که يک دونده می بايست طی نماید

  ثب زمان و مکان تردد . به عنوان نمونه ، ثبت اتوماتيک زمان و مکان گشت زنی برای برخی مشاغل خاص

  شناسايی خودرو

  امنيت ساختمان ها

  رديابی دارايی ها

  کنترل ترافيک ، رديابی رانندگان متخلف و ثبت اتوماتیک نخلفات

  سيستم های حمل و نقل

  و موارد متعدد ديگر